โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

     
  ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่ 2  ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 70150
  เบอร์โทรศัพท์ 032-265300
  โทรสาร    032-265300
  Website www.dtk.ac.th
  E-mail contact@dtk.ac.th
     
     

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต