โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

       
   

นายศุภชัย ไพศาลวัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
     
  นางสาวธิติมา แท่นเครือ   นางสาววรรณนิศา สอดศรี  
         
         
         
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต