โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

       
   

นางสาวปรานอม แสงนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
   
  นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์ นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม  
         
     
  นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช    
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต