โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

       
   

นางภวิกา จันทร์เพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
   
  นางสาวพรนภา วิหค นางสาววรรณา เขาบาง นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ  
         
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต