โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

  ปรัชญา  

ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ

หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

     

 

  อัตลักษณ์  

ทักษะงานดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท สุนทรียภาพงดงาม

     

 

 

  เอกลักษณ์  

บูรณาการเด่น เน้นพหุปัญญา

     
ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต