โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

1.รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.หัวหน้างานวินัยนักเรียน

5.หัวหน้างานสภานักเรียน

6.หัวหน้างานกิจการพิเศษ

7.หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ        

กรรมการ                     

กรรมการ   

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต