โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มงานนโยบายและแผน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน

1.รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

2.งานสำนักงานผู้อำนวยการและสารสนเทศ

3.งานนโยบายและแผนงาน สารสนเทศ

4.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต