โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลนักเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

141

ม.2

3

106

ม.3

3

92

รวมชั้น ม.1-ม.3

10

339

ม.4

3

98

ม.5

2

42

ม.6

2

48

รวมชั้น ม.4-ม.6

7

188

รวมทั้งสิ้น

17

527

 

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต