โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

ที่

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

หญิง

ชาย

ข้าราชการครู

1.

ผู้อำนวยการ

-

1

1

2.

รองผู้อำนวยการ

-

1

1

3.

ครู คศ.3

5

2

7

4.

ครู คศ.2

3

2

5

5.

ครู คศ.1

2

3

5

6.

ครูผู้ช่วย

7

5

12

รวม

17

14

31

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

1.

พนักงานราชการ

1

-

1

2.

ครูอัตราจ้าง

2

1

3

3.

ครูชาวต่างชาติ

-

-

-

4.

นักการ

-

4

4

5.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

1

รวม

3

6

9

รวมทั้งสิ้น

20

20

40

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต