คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > Dtk-Online
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ Google Classroom สำหรับนักเรียน

 
เลือกชั้นเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ เพื่อดูรหัสของชั้นเรียน Google Classroom
 
     
     

 

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร