คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ > ผลงานรางวัลปี 2563
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ผลงานรางวัลของสถานศึกษา l ผลงานรางวัลปี 2564
ผลงานรางวัลปี 2563 l ผลงานรางวัลปี 2562 l ผลงานรางวัลปี 2561

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563

  1. ผอ.สรายุทธ ลิบไพรวัลย์
  2. นางภวิกา  จันทร์เพชร

  3. นางสาวสุรีย์พร  สูงเนิน
  4. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
  5. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
  6. นายฉัตรชัย  อางนานนท์
  7. นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์ี
  8. นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ
  9. นางสาวมยุรี มะปัญญา 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8


 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร