คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

เกียรติประวัติของโรงเรียน

 


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

- ปี 2555 ต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ

- ปี 2558 สถานศึกษาแบบอย่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

- ปี 2558 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน

สถานศึกษาสีขาว

- ปี 2558 เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดเมื่อ

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น

นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล นักเรียนรางวัล

พระราชทาน ชมเชยระดับม.ปลาย

- ปี 2559 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

- ปี 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง

สถานศึกษาสีขาว

- ปี 2561 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร

สถานศึกษาสีขาว

- กระทรวงศึกษาธิการ

 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8

 

 

 

 

- กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

- กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8

 

- กระทรวงศึกษาธิการ

 

- กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานรางวัล ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
ตัวแทนระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร