คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >สนับสนุนการสอน

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

         
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :  

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ศษ.บ.) แนะแนว

แนะแนว

 
 

นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข

 

 

 

 
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปริญญาตรี (ค.บ.) นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

-

 
 

นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุน

 

     
         
         
         

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร