คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

หน้า 1 2 3

ขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 https://moe360.blog/2021/09/16/covid-vaccine-children-2/

รายละเอียดติดต่อคุณครูที่ปรึกษา

ประกาศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ทุกระดับชั้น ฉบับที่ 3

ดูห้องเรียนที่ใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 2019

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สายวิทย์คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 สายศิลป์ คลิก

*update รายชื่อนักเรียน วันที่ 7/7/2564

download รายชื่อ excel ม.1 - ม.6

::ข่าวกิจกรรม::โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร