-
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > คณะกรรมการสถานศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 1. นายประกอบ จินจิวดา
 2. นายมาก แซ่คู
 3. ร.ต.ตสุนทร ธรรมประเสริฐ
 4. นายกิมเม้ง โชติอนันตชัย
 5. นายสันติ ริ้มพิบูลย์
 6. นายเจษฎา สุทธิศานตกุล
 7. นางสุวณี จงนวกิจ
 8. ด.ต รณฤทธ์ ตาเสน
 9. นายธรรมนูญ สินทรัพย์บวร
 10. นายนุกูล ลิ้มติ้ว
 11. นายธนภณ ถาวรชัยโชค
 12. พระครูปลัดบุญธรรม อภิปุญโญ
 13. พระอาจารย์ธงชัย สมาจาโร
 14. นายกุศล จตุรพิธพร
 15. นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
     
     

 

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต