โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

       
   

นายสมพิท มั่นคง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
   
  นายนพพล ทองดี นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย  
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต