โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

       
   

นายสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
       
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   
         
   
 

นายกุศล จตุรพิธพร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายศุภชัย ไพศาลวัน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 
         
     
 

นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

 

นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์

กลุ่มงานนโยบายและแผน

 
         
         
         
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต