คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >คณะผู้บริหาร

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

     
   

นายคม พิริยวุฒิกรอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

นายศุภชัย ไพศาลวัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสมนึก แสงอ่อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชรี ตีเงิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเกษม ธนมาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

     

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

   
         
 

 

 

   
         
         
         

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร