คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .......สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > งานสารสนเทศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 

 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
     
   
   
   
   

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 ไฟล์
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนร ู้ภาษาไทย ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
   
   
   

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร