คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .......สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > งานสารสนเทศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

 
   
  สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
   
   
   

 

 

 

ปีการศึกษา 2563 ไฟล์
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา รอ update.. ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
ปีการศึกษา 2562    
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
   
- สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา    
   
   
   
   

 

 

 

 

นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้างานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร