คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .......สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > งานสารสนเทศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560  
   
   
   

 

 

 

ปีการศึกษา 2564 ไฟล์
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   ดาวน์โหลด pdf
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา   ดาวน์โหลด pdf
     
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   ดาวน์โหลด pdf
ปีการศึกษา 2563    
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     
สาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด word
     

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร