คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (ค.บ.) เกษตรกรรม

ปริญญาโท (ค.ม.) บริหารการศึกษา

การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

 

 
 

นายสมพิท มั่นคง

 

   
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (วธ.บ.) ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ธุรกิจ-บัญชี

 
  นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ      

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร