คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > งานประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

   

นางเสาวนีย์ แตงจันทึก

ครู คศ.1

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม

วารสารหน้าเดียว"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก 2564"

วารสารหน้าเดียว"รอบรั้วฯ ด่านทับตะโก 2563"

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร