คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลนักเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

118

ม.2

3

108

ม.3

3

95

รวมชั้น ม.1-ม.3

10

321

ม.4

3

86

ม.5

2

60

ม.6

2

47

รวมชั้น ม.4-ม.6

7

193

รวมทั้งสิ้น

17

514

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร