คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลนักเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

110

ม.2

4

105

ม.3

4

91

รวมชั้น ม.1-ม.3

12

306

ม.4

3

92

ม.5

3

70

ม.6

2

55

รวมชั้น ม.4-ม.6

8

217

รวมทั้งสิ้น

20

523

*** ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2565
 
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

95

ม.2

3

91

ม.3

3

104

รวมชั้น ม.1-ม.3

10

290

ม.4

3

71

ม.5

2

51

ม.6

3

77

รวมชั้น ม.4-ม.6

8

199

รวมทั้งสิ้น

18

489

*** ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

3

94

ม.2

3

120

ม.3

3

108

รวมชั้น ม.1-ม.3

9

322

ม.4

2

57

ม.5

3

84

ม.6

2

61

รวมชั้น ม.4-ม.6

7

202

รวมทั้งสิ้น

16

524

*** ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ม.1

4

118

ม.2

3

108

ม.3

3

95

รวมชั้น ม.1-ม.3

10

321

ม.4

3

86

ม.5

2

60

ม.6

2

47

รวมชั้น ม.4-ม.6

7

193

รวมทั้งสิ้น

17

514

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร