คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ป้ายทางเข้าหน้าโรงเรียน
ทางเข้าโรงเรียน
ป้ายชื่อโรงเรียน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
ทางเดินเท้านักเรียน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน
ห้องสมุดเฉลืมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บรรยากาศหน้าอาคารเรียน 3
บรรยากาศหน้าโรงเรียน สนามฟุตบอล ห้อง ict ชุมชน
ทางไปอาคารเรียน 1 และ อาคารเรียน 2
ศาลาหลวงปู่หยอด (พระประจำโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์)
อาคารเรียน 1
หน้าอาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 2
ศาลาพักผ่อน จุดเซลฟี่
หอประชุม โรงยิม
อาคารโดมอเนกประสงค์
ทางเดินเท้านักเรียนข้างสนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล
โรงจอดรถนักเรียน
ศาลาหน้าประตูโรงเรียน

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร