คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรสุขศึกษา และู้พลศึกษา

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การกีฬา

สุขศึกษาและพลศึกษา

 
 

นายฉัตรชัย   อางนานนท์

 

   
         
         
         
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร